Вписано заличаването на „ЗФ Здраве“ ЕАД

от 7 окт. 2020Новини0 коментари

Уведомяваме Ви, че на 07.10.2020 г. е вписано заличаването на „ЗФ Здраве“ ЕАД – в ликвидация, ЕИК 121354081 в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ поради приключване на процедурата по ликвидация. Вписване 20201007135809.

СЪБИТИЯ