Вписване в Търговския регистър на промени в Устава на „Доверие – обединен холдинг“ АД

13 ное. 2023

На основание чл. 100ш, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗППЦК Ви уведомяваме за промяна в Устава на „Доверие – обединен холдинг“ АД, вписана в Търговския регистър под № 20231110161837 на 10.11.2023 г.

Уведомление

Актуален Устав на „Доверие – обединен холдинг“ АД

Извлечение от ТРРЮЛНЦ