Вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала на „Доверие – инвест“ ЕАД

12 ное. 2021

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява, че на 12.11.2021 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е вписано увеличението на капитала на „Доверие – инвест“ ЕАД, извършено чрез издаване на нови 2 000 000 броя обикновени, поименни, налични акции, с номинална стойност от 1 лев за акция.

Уведомление