Годишен финансов отчет към 31.12.2019 г.

от 23 мар. 2020Новини0 коментари

„Доверие – обединен холдинг“ АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News Годишен финансов отчет към 31.12.2019 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „Доверие – обединен холдинг“ АД гр.София, район Изгрев, ул.”Лъчезар Станчев” № 5, Сграда А, ет. 7Всеки работен ден от 9:00 до 17:00ч., както и на интернет страницата на дружеството: www.doverie.bg