Годишен финансов отчет към 31.12.2020 г.

от 26 мар. 2021Новини0 коментари

„Доверие – обединен холдинг” АД представи на Комисията за финансов надзор, на „Българска фондова борса” АД и в X3News годишен финансов отчет към 31.12.2020 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „Доверие – обединен холдинг” АД на адрес: гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, сграда А, ет. 7 всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч., както и на интернет страницата на дружеството: www.doverie.bg.