Дневен ред на общото събрание на акционерите на BC Moldindconbank S.A.

18 юни 2024

Уведомяваме Ви, че „Доверие – инвест“ ЕАД получи официално материалите за редовното общо събрание на акционерите на BC “Moldindconbank“ S.A., насрочено за 28.06.2024 г. В материалите са направени конкретни предложения за решения по точките от дневния ред на заседанието.

Уведомление – общо събрание на акционерите на BC Moldindconbank S.A.