„Доверие – инвест“ АД придоби нов пакет акции от капитала на BC “Moldindconbank” S.A.

от 31 мар. 2021Новини0 коментари

Уведомяваме Ви, че на 29.03.2021 г. дъщерното дружество на „Доверие – обединен холдинг” АД – „Доверие – инвест“ ЕАД, ЕИК: 205426924, придоби 4 851 броя акции или 0.0976% от капитала на BC “Moldindconbank” S.A. След сключването на посочената сделка общият дял на дружеството в капитала на банката е 77.7276%.