Допълнение на решение на Управителния съвет за издаване на емисия конвертируеми облигации

5 ян. 2024

Уведомяваме Ви, че на 05.01.2024 г. Управителният съвет на „Доверие – обединен холдинг“ АД прие решение за допълнение на предходно свое решение от 24.11.2023 г. за издаване на емисия конвертируеми облигации при условията на първично публично предлагане

Уведомление – допълнение на решение за издаване на емисия конвертируеми облигации

Протокол на УС на „Доверие – обединен холдинг“ АД