Общо събрание на акционерите на BC Moldindconbank S.A.

18 май 2023

Уведомяваме Ви, че на 17.05.2023 г. бе обявен дневният ред на редовното общо събрание на акционерите на BC Moldindconbank S.A.

Уведомление