Новини

Уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за сделки от 27.06.2024 г....

Проведено общо събрание на акционерите на „Доверие – обединен холдинг“ АД

На 27 юни 2024 г. в гр. София се проведе редовно общо събрание на акционерите на „Доверие – обединен холдинг“ АД. Уведомяваме Ви за решенията, приети на заседанието на общото събрание. Уведомление за приети от РОСА решенияПрезентация - "Доверие - обединен холдинг"...

Дневен ред на общото събрание на акционерите на BC Moldindconbank S.A.

Уведомяваме Ви, че „Доверие – инвест“ ЕАД получи официално материалите за редовното общо събрание на акционерите на BC “Moldindconbank“ S.A., насрочено за 28.06.2024 г. В материалите са направени конкретни предложения за решения по точките от дневния ред на...

Уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за сделка от 12.06.2024 г....

Уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за сделка от 11.06.2024 г....

Уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за сделка от 04.06.2024 г....

Уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за сделки от 04.06.2024 г....

Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2024 г.

„Доверие – обединен холдинг“ АД представи на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и в електронната медия www.x3news.com междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2024 г. Желаещите могат да се запознаят с документите на интернет страницата на...

Изплащане на суми от продажба на неупражнени права на „Доверие – обединен холдинг“ АД

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява, че от 28.05.2024 г. започва изплащането на суми от продажба на служебен аукцион на неупражнените права на „Доверие – обединен холдинг“ АД, ISIN код: BG4000001249, издадени в процедурата по публично предлагане на емисия...

Междинен неконсолидиран финансов отчет към 31.03.2024 г.

„Доверие – обединен холдинг“ АД представи на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и в електронната медия www.x3news.com междинен неконсолидиран финансов отчет към 31.03.2024 г. Желаещите могат да се запознаят с документите на интернет страницата...

Годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.

„Доверие – обединен холдинг“ АД представи на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и в електронната медия www.x3news.com годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г. Желаещите могат да се запознаят с документите на интернет страницата на...

Проведено първо общо събрание на облигационерите на „Доверие – обединен холдинг“ АД

Уведомяваме Ви, че на 25 април 2024 г. от 11:00 ч. в гр. София се проведе първото общо събрание на облигационерите от емисия конвертируеми облигации с ISIN код: BG2100033237, издадена от „Доверие – обединен холдинг“ АД. Представяме на Вашето внимание протокола от...