Новини

Вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД

Уведомяваме Ви, че на 08.09.2021 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е вписано увеличението на капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД, извършено чрез първично публично предлагане на акции съгласно решение на Управителния съвет от 09.03.2021 г. и...

Печалбата на B.C. Moldindconbank S.A. достигна близо 30 млн. лева

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че към месец Юли 2021 г. дъщерното дружество  B.C. Moldindconbank S.A.  реализира ръст на нетната печалба от 41,3% спрямо година по-рано до близо 30 млн. лева. Приходите от дейността нарастват с 17,3% на годишна база, като...

Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2021 г.

„Доверие – обединен холдинг“ АД представи на Комисията за финансов надзор, на „Българска фондова борса“ АД и в електронната медия www.x3news.com  междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2021 г. Желаещите могат да се запознаят с документите на интернет...

Успешно приключване на подписката за увеличение на капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД

Уведомяваме Ви за успешното приключване на подписката и резултатите от публичното предлагане на акции на „Доверие – обединен холдинг“ АД, извършено съгласно решение на Управителния съвет от 09.03.2021 г. за увеличаване на капитала на дружеството и въз основа на...

Уведомление от „Телекомплект“ АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг" АД информира за постъпило уведомление от „Телекомплект" АД по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за сделка от 10.08.2021 г....

Напусна ни Радосвет Радев

С дълбоко прискърбие уведомяваме, че днес, 6 август 2021 година, почина внезапно господин Радосвет Радев - Председател на Надзорния съвет на „Доверие – обединен холдинг“ АД. Изказваме искрени съболезнования на семейството и близките му! До попълване на състава на...

B.C. Moldindconbank S.A. с ръст в печалбата над 40% на годишна база

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че към края на първото полугодие на 2021 г. дъщерното дружество  B.C. Moldindconbank S.A.  постига значителен ръст на печалбата си. Приходите от дейността нарастват с 27,1% спрямо аналогичния период на миналата година, като...

Уведомления от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпили уведомления от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за сделки от 03.08.2021 г....

Уведомление от „Телекомплект“ АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от „Телекомплект“ АД по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за сделка от 03.08.2021 г....