Новини

Дневен ред на общото събрание на акционерите на BC Moldindconbank S.A.

Уведомяваме Ви, че на 23.05.2023 г. „Доверие – инвест“ ЕАД получи официална писмена покана, заедно с бюлетина за гласуване на редовното общо събрание на акционерите на BC “Moldindconbank“ S.A., насрочено за 16.06.2023 г. В бюлетината са посочени конкретни предложения...

Междинен неконсолидиран финансов отчет към 31.03.2023 г.

„Доверие – обединен холдинг“ АД представи на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и в електронната медия www.x3news.com междинен неконсолидиран финансов отчет към 31.03.2023 г. Желаещите могат да се запознаят с документите на интернет страницата...

Годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2022 г.

„Доверие – обединен холдинг“ АД представи на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и в електронната медия www.x3news.com годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2022 г. Желаещите могат да се запознаят с документите на интернет страницата на...

Годишен финансов отчет към 31.12.2022 г.

„Доверие – обединен холдинг“ АД представи на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и в електронната медия www.x3news.com годишен финансов отчет към 31.12.2022 г. Желаещите могат да се запознаят с документите на интернет страницата на „Доверие –...

Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2022 г.

„Доверие – обединен холдинг“ АД представи на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и в електронната медия www.x3news.com междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2022 г. Желаещите могат да се запознаят с документите на интернет страницата на...

Уведомление от „Телекомплект“ АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от „Телекомплект“ АД по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за сделки от 31.01.2023 г....

Междинен неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2022 г.

„Доверие – обединен холдинг“ АД представи на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и в електронната медия www.x3news.com междинен неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2022 г. Желаещите могат да се запознаят с документите на интернет страницата...

„Доверие – обединен холдинг“ АД отново подкрепи „Българската Коледа“

За поредна година „Доверие – обединен холдинг“ АД участва в благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 2022/2023. Подкрепяме кампанията, фокусирана върху проблемите на децата с редки генетични болести, подпомагане на тяхното навременно диагностициране, лечение...

Уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за сделки от 01.12.2022 г....

Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.

„Доверие – обединен холдинг“ АД представи на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и в електронната медия www.x3news.com междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г. Желаещите могат да се запознаят с документите на интернет страницата на...