Новини

Вливане на „Расафи“ ЕООД

На 31/05/2016 г в Агенцията по вписванията е регистрирано вливане на "Расафи" ЕООД, гр. София, ЕИК 130531196 в "Индустриален Холдинг Доверие" АД, гр. София, ЕИК 121683066. Двете дружества са дъщерни на "Доверие Обединен холдинг" АД. Преди вливането "Расафи" ЕООД е...

Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2016 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 31/03/2016 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр. София,...

Годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2015 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News своя Годишен консолидиран финансов отчет към 31/12/2015 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр....

Междинен финансов отчет към 31.03.2016 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен финансов отчет към 31/03/2016 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр. София, район Изгрев,...

Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2015 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 31/12/2015 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр. София,...

Продажба на Медика АД

"Доверие Капитал" АД, ЕИК 130362127 – дъщерно дружество на "Доверие Обединен Холдинг" АД, продаде изцяло притежаваните от него акции от капитала на "Медика" АД - 2 980 849 броя представляващи...

Предоставен депозит от дъщерно дружество

На основание чл.114, ал.12 от ЗППЦК, Ви уведомяваме за предоставен депозит на 23.02.2016 г. от "Доверие Капитал" АД, ЕИК 130362127 – дъщерно дружество на "Доверие Обединен Холдинг" АД в размер на 3 100 000 / три милиона и сто хиляди /лева, срок 3 / три / месеца,...

Предоставен депозит между дъщерни дружества

На основание чл.114, ал.12 от ЗППЦК, Ви уведомяваме за предоставен депозит на 23/02/2016 г. от "Доверие Капитал"АД, ЕИК 130362127 на "Индустриален Холдинг Доверие" АД, ЕИК 121683066 в размер на 7 200 000 / седем милиона и двеста хиляди /лева, срок 3 / три / месеца,...

Годишен финансов отчет към 31.12.2015 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News Годишен финансов отчет към 31/12/2015 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр. София, район Изгрев,...

Междинен финансов отчет към 31.12.2015 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен финансов отчет към 31/12/2015 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр. София, район Изгрев,...

Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2015 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 30/09/2015 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр. София,...

Междинен финансов отчет към 30.09.2015 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен финансов отчет към 30/09/2015 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр. София, район Изгрев,...

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ „ДОВЕРИЕ-ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД

Днес, 04/09/2015г. Българска народна банка отказа на "Индустриален Холдинг Доверие" АД – дъщерно дружество на "Доверие Обединен Холдинг" АД издаването на одобрение за придобиване на акционерен дял в размер на 99.53% от капитала на "Токуда Банк"...

Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2015 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 30/06/2015 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр. София,...

Междинен финансов отчет към 30.06.2015 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен финансов отчет към 30/06/2015 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр. София, район Изгрев,...