Новини

Предоставен депозит от дъщерно дружество

На основание чл.114, ал.12 от ЗППЦК, Ви уведомяваме за предоставен депозит на 23.02.2016 г. от "Доверие Капитал" АД, ЕИК 130362127 – дъщерно дружество на "Доверие Обединен Холдинг" АД в размер на 3 100 000 / три милиона и сто хиляди /лева, срок 3 / три / месеца,...

Предоставен депозит между дъщерни дружества

На основание чл.114, ал.12 от ЗППЦК, Ви уведомяваме за предоставен депозит на 23/02/2016 г. от "Доверие Капитал"АД, ЕИК 130362127 на "Индустриален Холдинг Доверие" АД, ЕИК 121683066 в размер на 7 200 000 / седем милиона и двеста хиляди /лева, срок 3 / три / месеца,...

Годишен финансов отчет към 31.12.2015 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News Годишен финансов отчет към 31/12/2015 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр. София, район Изгрев,...

Междинен финансов отчет към 31.12.2015 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен финансов отчет към 31/12/2015 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр. София, район Изгрев,...

Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2015 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 30/09/2015 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр. София,...

Междинен финансов отчет към 30.09.2015 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен финансов отчет към 30/09/2015 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр. София, район Изгрев,...

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ „ДОВЕРИЕ-ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД

Днес, 04/09/2015г. Българска народна банка отказа на "Индустриален Холдинг Доверие" АД – дъщерно дружество на "Доверие Обединен Холдинг" АД издаването на одобрение за придобиване на акционерен дял в размер на 99.53% от капитала на "Токуда Банк"...

Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2015 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 30/06/2015 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр. София,...

Междинен финансов отчет към 30.06.2015 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен финансов отчет към 30/06/2015 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр. София, район Изгрев,...

„Индустриален холдинг – Доверие“ АД сключи договор за придобиване на мажоритарен пакет от „Токуда банк“ АД

Дъщерното дружество на "Доверие – Обединен холдинг" АД - "Индустриален холдинг – Доверие" АД, подписа предварителен договор за закупуване на 99.53% от капитала на "Токуда Банк" АД. Продавач на акциите е дружеството "Интернешънъл Хоспитал Сървис", регистрирано в Япония...

Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2015 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 31/03/2015 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр. София,...

Годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2014 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News своя Годишен консолидиран финансов отчет към 31/12/2014 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр.София,...

Междинен финансов отчет към 31.03.2015 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен финансов отчет към 31/03/2015 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр. София, район Изгрев,...

Годишен финансов отчет към 31.12.2014 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News своя Годишен финансов отчет към 31/12/2014 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр.София, район...

Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2014 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 31/12/2014 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр. София,...