Новини

Уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за сделки от 06.06.2022 г....

Дневен ред на общото събрание на акционерите на BC Moldindconbank S.A.

Уведомяваме Ви, че „Доверие – инвест” ЕАД получи официално материалите за редовното общо събрание на акционерите на BC „Moldindconbank” S.A., насрочено за 15.06.2022 г. В материалите са направени конкретни предложения за решения по точките от дневния ред на...

Уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за сделка от 01.06.2022 г....

Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2022 г.

„Доверие – обединен холдинг“ АД представи на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и в електронната медия www.x3news.com междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2022 г. Желаещите могат да се запознаят с документите на интернет страницата на...

Нов член на Управителния съвет на „Доверие – обединен холдинг“ АД

Уведомяваме Ви за промяна в състава на Управителния съвет на „Доверие – обединен холдинг“ АД, вписана в Търговския регистър под № 20220519115035 от 19.05.2022 г., а именно: Надзорният съвет на дружеството освобождава като член на Управителния съвет г-н Христо Георгиев...

B.C. Moldindconbank S.A. с близо двоен ръст на печалбата

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че към края на месец Март 2022 г. дъщерното дружество  B.C. Moldindconbank S.A.  постига отново стабилни резултати. Приходите от дейността нарастват с 52,3% спрямо първо тримесечие на миналата година, като са в размер на...

Междинен неконсолидиран финансов отчет към 31.03.2022 г.

„Доверие – обединен холдинг“ АД представи на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и в електронната медия www.x3news.com междинен неконсолидиран финансов отчет към 31.03.2022 г. Желаещите могат да се запознаят с документите на интернет страницата...

Годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2021 г.

„Доверие – обединен холдинг“ АД представи на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и в електронната медия www.x3news.com годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2021 г. Желаещите могат да се запознаят с документите на интернет страницата на...

B.C. Moldindconbank S.A. запазва стабилна тенденция на растеж

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че към края на месец Февруари 2022 г. дъщерното дружество  B.C. Moldindconbank S.A.  реализира печалба с 4,4 млн. лева повече спрямо месец по-рано. Приходите от дейността нарастват с 80% спрямо аналогичния период на миналата...

Годишен финансов отчет към 31.12.2021 г.

„Доверие – обединен холдинг“ АД представи на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и в електронната медия www.x3news.com годишен финансов отчет към 31.12.2021 г. Желаещите могат да се запознаят с документите на интернет страницата на „Доверие –...

B.C. Moldindconbank S.A. стартира силно годината

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че към края на месец Януари 2022 г. дъщерното дружество B.C. Moldindconbank S.A. отчита силни резултати.Приходите от дейността нарастват с 49,2% спрямо аналогичния период на миналата година, като са в размер на 13,7 млн....

Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2021 г.

„Доверие – обединен холдинг“ АД представи на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и в електронната медия www.x3news.com междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2021 г. Желаещите могат да се запознаят с документите на интернет страницата на...

B.C. Moldindconbank S.A. увеличава печалбата с близо 30 млн. лева за една година.

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че към края на 2021 г. дъщерното дружество B.C. Moldindconbank S.A. отчита много силни резултати. Приходите от дейността нарастват с 36% спрямо 2020 г., достигайки до 144 млн. лева. Нетната печалба е в размер на 69 млн....