Новини

„Доверие – обединен холдинг” АД се включва в благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 2021/2022 г.

Съпричастни сме с кампанията, насочена в помощ на спешната педиатрия и интензивното лечение на деца в критично здравословно състояние. Подкрепяме дарителските традиции в България и създаването на устойчиви обществени нагласи за благотворителни...

„Доверие – инвест“ ЕАД придоби нов пакет акции от капитала на BC “Moldindconbank” S.A.

Уведомяваме Ви, че на 07.12.2021 г. дъщерното дружество на „Доверие – обединен холдинг” АД – „Доверие – инвест“ ЕАД, ЕИК: 205426924, придоби 23 963 броя акции или 0.48% от капитала на BC “Moldindconbank” S.A. След сключването на посочената сделка общият дял на...

B.C. Moldindconbank S.A. поддържа темпа на ръст в печалбата

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че към края на месец Октомври  2021 г. дъщерното дружество  B.C. Moldindconbank S.A.  отново бележи ръст в резултатите. Приходите от дейността нарастват с 24% спрямо аналогичния период на миналата година, като са в размер на...

Уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за сделки от 02.12.2021 г....

Уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за сделки от 01.12.2021 г....

Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2021 г.

„Доверие – обединен холдинг“ АД представи на Комисията за финансов надзор, на „Българска фондова борса“ АД и в електронната медия www.x3news.com  междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2021 г. Желаещите могат да се запознаят с документите на интернет...

Вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала на „Доверие – инвест“ ЕАД

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява, че на 12.11.2021 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е вписано увеличението на капитала на „Доверие – инвест“ ЕАД, извършено чрез издаване на нови 2 000 000 броя обикновени, поименни, налични акции, с...

B.C. Moldindconbank S.A. с близо 58% ръст на печалбата на годишна база

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че за третото тримесечие на 2021 г. дъщерното дружество  B.C. Moldindconbank S.A.  реализира ръст  на нетната печалба от 57,7% спрямо година по-рано до 43,7 млн. лева. Приходите от дейността достигат 96,7 млн. лева, което е...