Новини

Междинен неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2022 г.

„Доверие – обединен холдинг“ АД представи на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и в електронната медия www.x3news.com междинен неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2022 г. Желаещите могат да се запознаят с документите на интернет страницата...

„Доверие – обединен холдинг“ АД отново подкрепи „Българската Коледа“

За поредна година „Доверие – обединен холдинг“ АД участва в благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 2022/2023. Подкрепяме кампанията, фокусирана върху проблемите на децата с редки генетични болести, подпомагане на тяхното навременно диагностициране, лечение...

Уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за сделки от 01.12.2022 г....

Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.

„Доверие – обединен холдинг“ АД представи на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и в електронната медия www.x3news.com междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г. Желаещите могат да се запознаят с документите на интернет страницата на...

Междинен неконсолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.

„Доверие – обединен холдинг“ АД представи на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и в електронната медия www.x3news.com междинен неконсолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г. Желаещите могат да се запознаят с документите на интернет страницата...

Подновяване на мандата на Управителния съвет на „Доверие – обединен холдинг“ АД

Уведомяваме Ви за преизбирането на членовете на Управителния съвет на „Доверие – обединен холдинг“ АД за нов 5-годишен мандат, считано от датата на решението на Надзорния съвет на дружеството. Подновяването на мандата на Управителния съвет е вписано в Търговския...

B.C. Moldindconbank S.A. с печалба от 66 млн. лева

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че към месец Август 2022 г. дъщерното дружество  B.C. Moldindconbank S.A.  реализира печалба от 66 млн. лева, което е с 30 млн. лева повече в сравнение с година по – рано. Приходите от дейността нарастват с 60% на годишна...

Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г.

„Доверие – обединен холдинг“ АД представи на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и в електронната медия www.x3news.com междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г. Желаещите могат да се запознаят с документите на интернет страницата на...

B.C. Moldindconbank S.A. със стабилни резултати за полугодието

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че за първото полугодие на 2022 г. дъщерното дружество  B.C. Moldindconbank S.A.  запазва стабилна тенденция в подобрение на резултатите си. Приходите от дейността нарастват с близо 60% на годишна база, като размера им...

Междинен неконсолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г.

„Доверие – обединен холдинг“ АД представи на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и в електронната медия www.x3news.com междинен неконсолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г. Желаещите могат да се запознаят с документите на интернет страницата...

Нов член на Надзорния съвет на „Доверие – обединен холдинг“ АД

Уведомяваме Ви за промяна в състава на Надзорния съвет на „Доверие – обединен холдинг“ АД, вписана в Търговския регистър под № 20220712162127 от 12.07.2022 г., а именно: Съгласно решение на общото събрание на акционерите на „Доверие – обединен холдинг“ АД от...

B.C. Moldindconbank S.A. отчита стабилни резултати

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че към края на месец Май 2022 г. дъщерното дружество  B.C. Moldindconbank S.A.  реализира стабилни финансови резултати. Приходите от дейността нарастват с 54% спрямо аналогичния период на миналата година, като са в размер на...

Уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за сделки от 30.06.2022 г....

Проведено общо събрание на акционерите на „Доверие – обединен холдинг“ АД

  На 30 юни 2022 г. в гр. София се проведе редовно общо събрание на акционерите на „Доверие – обединен холдинг“ АД. Уведомяваме Ви за решенията, приети на заседанието на общото събрание. Уведомление за приети от РОСА решения Презентация – „Доверие – обединен...