Управление

Надзорен съвет

Радосвет Крумов Радев – председател

Радосвет Радев е роден през 1960 г. в гр. София. Завършил е Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, специализирал е маркетинг и мениджмънт в САЩ. Работил е последователно в Софийския градски съд и в програма „Христо Ботев” на Българското национално радио. През 1992 г. създава „Дарик Радио”.  Основател е на приватизационен фонд „Доверие” и на приватизационен фонд „Албена инвест”. Учредител е на „Доверие – обединен холдинг” АД. Изпълнителен директор е на „Дарик холдинг“ и е председател на Съвета на директорите на „Албена“ АД. Председател е на Съюза на българските национални електронни медии,  член е на УС на Националния борд по туризъм и на Фондация „Буров“. През юни 2018 г. е избран за изпълнителен председател на Българската стопанска камара. Радосвет Радев е Доктор хонорис кауза на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Носител е на орден „Св. Св. Кирил и Методий“ с огърлие за заслуги в областта на културата.

Венцислав Симеонов Стоев – член

Венцислав Стоев е роден през 1960 г. в Благоевград. Завършил е средно образование в 9-та Френска езикова гимназия в София. През 1987 г. е завършил висше юридическо образование в СУ „Климент Охридски”. През м. септември 1987 г. е вписан в Софийска адвокатска колегия като адвокат. Упражнява юридически стаж в Париж, Парижка адвокатска колегия – кантора „Кремадес и съдружие”. Член е на Международния адвокатски съюз от 1992 г. Старши съдружник в адвокатска кантора „Батков, Стоев, Ботев и съдружници”. Бил е член на Надзорния съвет на „Унифарм” АД, понастоящем е член на Надзорния съвет на „Телекомплект” АД.

Иван Огнянов Донев – член

Иван Донев е роден през 1984 г. в гр. София. Завършил е магистратура в УНСС, специалност „Международен бизнес“ и магистратура „Здравен мениджмънт“ в Медицинския Университет. В периода 2008 – 2017 г. е изпълнявал длъжностите „експерт” и „директор за връзка с инвеститорите” в „Унифарм“ АД – гр. София. Владее френски, английски, руски и испански език.

Управителен съвет

Анна Иванова Павлова – председател

Анна Павлова е завършила ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Счетоводство и контрол“. Специализирала е банково дело в Българо-френския център „Марком“. От 1983 година последователно работи в „Минералбанк“ АД, „Кристалбанк“, „Туристспортбанк “ АД като счетоводител, зам. главен и главен счетоводител, а от май до декември 1996 година е директор на дирекция „Банкови регулатори“ в ТБ „Балканбанк“ АД. От януари 1997 година до настоящия момент е главен счетоводител, а от 2008 г. член на Управителния съвет на ОБПФ „Доверие“ АД, понастоящем „Доверие – обединен холдинг“ АД. През 2000 г. специализира международни счетоводни стандарти в университета Делауер. През 2001 и 2002 г. е преминала курс на обучение в Ernst end Young и KPMG по международни счетоводни стандарти. Член е на Съвета на директорите на „Хомоген“ АД.

Александър Георгиев Христов – член и изпълнителен директор

Александър Христов е роден през 1980 г. Завършил е специалността „Право” в СУ „Св. Климент Охридски”. Впоследствие две години е бил адвокат. От 2007 г. работи на длъжност „юрисконсулт” в „Доверие – обединен холдинг” АД, а през 2010 г. заема длъжността „главен юрисконсулт” в дружеството. От 2010 г. до настоящия момент е член на Съвета на директорите на „Биляна – трико” АД, а от началото на 2012 г. до настоящия момент е и изпълнителен директор на дружеството. От месец юли 2016 г. е член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Хидроизомат” АД. Участвал е в управлението на редица дружества – „Хеброс – П” АД – член на Съвета на директорите, „Доверие – енергетика” АД – член на Съвета на директорите и други. Бил е ликвидатор на „Реклама” ООД, „Ритон 97” ООД, „Фармахим Холдинг” АД. През м. май 2017 г. е избран за изпълнителен директор на „Доверие – обединен холдинг” АД.

Христо Георгиев Христов – член

Одитен комитет

Избран с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 14.06.2017 г.

Одитният комитет подпомага работата на Управителния съвет, има роля на лица, натоварени с общо управление, които извършват мониторинг и надзор над вътрешната контролна система, управлението на риска и системата на финансово отчитане на дружеството.

Одитният комитет има следния състав:

  • Иван Димов – председател (независим член)
  • Елена Големанова – член
  • Анна Павлова – член