Управление

„Доверие – обединен холдинг“ АД има двустепенна система на управление, която се състои от Надзорен и Управителен съвет. Дружеството се представлява от Изпълнителния директор, който е член на Управителния съвет.

Надзорен съвет

Венцислав Симеонов Стоев – председател

Венцислав Стоев е роден през 1960 г. в Благоевград. Завършил е средно образование в 9-та Френска езикова гимназия в София. През 1987 г. е завършил висше юридическо образование в СУ „Климент Охридски”. През м. септември 1987 г. е вписан в Софийска адвокатска колегия като адвокат. Упражнява юридически стаж в Париж, Парижка адвокатска колегия – кантора „Кремадес и съдружие”. Член е на Международния адвокатски съюз от 1992 г. Съдружник е в адвокатска кантора „Стоев, Ботев и съдружници”. Бил е член на Надзорния съвет на „Унифарм” АД, понастоящем е член на Надзорния съвет на „Телекомплект” АД.

Иван Огнянов Донев – член

Иван Донев е роден през 1984 г. в гр. София. Завършил е магистратура в УНСС, специалност „Международен бизнес“, както и магистратура „Здравен мениджмънт“ в Медицинския Университет. В периода 2008 – 2017 г. е изпълнявал длъжностите „експерт” и „директор за връзки с инвеститорите” в „Унифарм“ АД. Владее френски, английски, руски и испански език.

Христо Христов – член

Христо Христов е завършил висше юридическо образование в СУ „Св. Климент Охридски”. Създател е на най-голямата дигитална медийна компания в България, с над 80% интернет достъп – „Нет Инфо“ АД, впоследствие продадена на „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД и MTG. Изпълнителен директор е на „Дарик Радио“ АД и „Ейч Ар Кепитъл“ АД, член на бордовете на „Биодит“ АД, „Кънвиниънс“ АД (дружеството, управляващо платформата за електронна търговия eBag.bg), „Ейт Инвестмънтс“ АД (компанията, разработила платформата за телемедицина Healee) и др. Член е на управителните органи на сдружение „Ендевър България“, сдружение „Съюз на българските национални електронни медии“ и фондация „Дарик“. Ментор е във Founder Institute.

Управителен съвет

Анна Иванова Павлова – председател

Анна Павлова е завършила ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Счетоводство и контрол“. Специализирала е банково дело в Българо-френския център „Марком“. От 1983 година последователно работи в „Минералбанк“ АД, „Кристалбанк“ АД и „Туристспортбанк“ АД като счетоводител, зам. главен и главен счетоводител, а от май до декември 1996 година е директор на дирекция „Банкови регулатори“ в ТБ „Балканбанк“ АД. От януари 1997 година до настоящия момент е главен счетоводител, а от 2008 г. е член на Управителния съвет на „Доверие – обединен холдинг“ АД (наследник на Обединен български приватизационен фонд „Доверие” АД). През 2000 г. специализира международни счетоводни стандарти в университета Делауер. През 2001 и 2002 г. е преминала курс на обучение по международни счетоводни стандарти в Ernst & Young и KPMG. Член е на Съвета на директорите на „Хомоген“ АД.

Александър Георгиев Христов – член и изпълнителен директор

Александър Христов е роден през 1980 г. Завършил е специалност „Право” в СУ „Св. Климент Охридски” и впоследствие две години е бил адвокат. От 2007 г. работи на длъжност „юрисконсулт” в „Доверие – обединен холдинг” АД, а през 2010 г. заема длъжността „главен юрисконсулт” в дружеството. От 2010 г. до настоящия момент е член на Съвета на директорите на „Биляна – трико” АД, а от началото на 2012 г. до настоящия момент е и изпълнителен директор на дружеството. От месец юли 2016 г. е член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Хидроизомат” АД. Участвал е в управлението на редица дружества: „Хеброс – П” АД – член на Съвета на директорите, „Доверие – енергетика” АД – член на Съвета на директорите и други. Бил е ликвидатор на „Реклама” ООД, „Ритон – 97” AД, „Фармахим Холдинг” АД. През м. май 2017 г. е избран за изпълнителен директор на „Доверие – обединен холдинг” АД.

Петко Колев Иванов – член

Петко Иванов е завършил ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Социално икономическо планиране”. Специализирал е в Института за следдипломна квалификация при УНСС и в Токайския университет, гр. Токио по програма „Мениджмънт и лидерство“. След завършването на висшето си образование работи като управител на „Такома“ ЕООД и „Белведере“ ООД, търговски директор на фирма „Бразил“, началник-отдел митници в „Магинед“ ООД, търговски и маркетинг директор на „Софийски аптеки“ АД. От 2008 г. работи на длъжност „специалист реклама и търговски марки” в „Доверие – обединен холдинг” АД. Бил е управител на „Медикъл сървисиз – Доверие“ ЕООД, както и член на бордовете на „Хеброс-П” АД, „Софармаси 63“ EАД и „Софармаси 64“ АД. Към настоящия момент е член на Съвета на директорите на „Избата 21“ АД и изпълнителен директор на „Марицатекс“ АД.

Одитен комитет

Одитният комитет подпомага работата на Управителния съвет на „Доверие – обединен холдинг“ АД и се избира с решение на Общото събрание на акционерите. Членовете му са лица, натоварени с общо управление при извършването на одит на финансовите отчети. Те осъществяват мониторинг и надзор над вътрешната контролна система, управлението на риска и системата на финансово отчитане на дружеството.

Одитният комитет има следния състав:

  • Иван Димов – председател (независим член)
  • Елена Големанова – независим член
  • Анна Павлова – член