Извънредно общо събрание на акционерите на BC Moldindconbank S.A.

1 фев. 2024

Уведомяваме Ви, че на 30.01.2024 г. бе обявен дневният ред на извънредно общо събрание на акционерите на BC Moldindconbank S.A., насрочено за 22.02.2024 г.

Уведомление