Извънредно общо събрание на акционерите на BC “Moldindconbank” S.A. / Extraordinary General Meeting of the shareholders of BC „Moldindconbank“ S.A.

от 19 дек. 2019Новини0 коментари

На 29.01.2020 г. ще се проведе извънредно общо събрание на акционерите на BC “Moldindconbank” S.A., на което, един от въпросите от дневния ред, който ще бъде обсъден, е избирането на членове на Надзорния съвет.

On 29.01.2020 will be held the Extraordinary General Meeting of the shareholders of BC „Moldindconbank“ S.A., one of the issues on the agenda to be discussed, is the election of the members of the Board of Directors.

Уведомление

Announcement