Контакти

„Доверие – Обединен холдинг“ АД

Адрес за кореспонденция и контакт с акционери

гр. София, район Изгрев,
ж.к. Дианабад, ул. „Лъчезар Станчев“ №5,
офис-сграда А, ет. 7 – Софарма Бизнес Тауърс

Седалище

гр. София, район Изгрев,
ж.к. Дианабад, ул. „Лъчезар Станчев“ №5,
офис-сграда А, ет. 7 – Софарма Бизнес Тауърс

Телефони

Секретар: (02) 984 56 11

Директор за връзки с инвеститорите: (02) 984 56 35

Отдел Връзки с инвеститорите: (02) 984 56 13

Факс: (02) 984 56 63

Счетоводство: (02) 984 56 28

IT отдел: (02) 984 56 77

Форма за контакт

Съгласие

1 + 12 =