Медицински център – „Доверие“ АД придоби 100% от капитала на „Амбулатория за специализирана медицинска помощ – МЦ СОФИЯ 2000” ЕООД

от 23 юли 2020Новини0 коментари

Уведомяваме Ви, че на 23.07.2020 г. „Медицински център – Доверие“ АД, ЕИК 131447502 – дъщерно дружество на “Доверие – обединен холдинг“ АД, придоби 100%  от капитала на „АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМOЩ-МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СОФИЯ 2000” ЕООД, ЕИК 130077092. Вписването в Търговския регистър е под № 20200723115737.  

СЪБИТИЯ