Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2018 г.

от 22 февр. 2019Новини0 коментари

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД представи на Комисията за финансов надзор, на „БФБ-София“ АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2018 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД, гр. София, район Изгрев, ул.„Лъчезар Станчев”, № 5, Сграда А, ет. 7 всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч., както и на интернет страницата на дружеството: www.doverie.bg.