Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2019 г.

от 20 май 2019Новини0 коментари

„Доверие – обединен холдинг” АД представи на Комисията за финансов надзор, на „БФБ – София“ АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2019 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „Доверие – обединен холдинг” АД гр. София, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Сграда А, ет.7. Всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч., както и на интернет страницата на дружеството: www.doverie.bg

СЪБИТИЯ