Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2020 г.

от 26 февр. 2021Новини0 коментари

„Доверие – обединен холдинг” АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ – София АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2020 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса „Доверие – обединен холдинг” АД гр. София, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев ”№ 5, Сграда А, ет.7. Всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч., както и на интернет страницата на дружеството: www.doverie.bg