Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2014 г.

25 ное. 2014

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 30/09/2014 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД гр. София, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Сграда А, ет. 7. Всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч., както и на интернет страницата на дружеството: www.doverie.bg