Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2013 г.

27 фев. 2014

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 31/12/2013 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД гр. София, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Сграда А, ет.7. Всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч., както и на интернет страницата на дружеството: www.doverie.bg