Молдиндконбанк следва възходяща тенденция в резултатите си

от 27 окт. 2020Новини0 коментари

Молдиндконбанк следва възходяща тенденция в резултатите си

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че към на трето тримесечие дъщерното дружество  B.C. Moldindconbank S.A. продължава да следва възходяща тенденция във финансовите си резултати.

Оперативната печалба на банката достига 49,7 млн. лева, а отчетената нетната печалба е в размер на 28 млн. лева.

Приходите от дейността достигат близо 80 млн. лева., като ръста спрямо миналия месец е с 10 млн. лева.

Банката затвърждава втората си позиция в банковата система на Молдова с пазарен дял от близо 21%, като отново е лидер по операции с банкови карти.

Качеството на кредитния портфейл е много добро, като не се наблюдава ръст в просрочени и необслужени кредити в условията на икономическа криза.

Банката не показва отклонения от заложените цели в бизнес плана и очакванията са за добра финансова година в условията на COVID-19 кризата.

КЛЮЧОВИ РЕЗУЛТАТИ НА MOLDINDCONBANK МОЛДОВА