Молдинконбанк приключва годината с 40 млн. лева печалба

28 ян. 2021

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че дъщерното дружество  B.C. Moldindconbank S.A. приключва годината с много добри резултати.

Оперативната печалба на банката е 70 млн. лева, а отчетената нетната печалба е в размер на 41 млн. лева.

Приходите от дейността са 108 млн. лева., като ръста спрямо предходната година с 12 млн. лева или 3%.

Банката затвърждава втората си позиция в банковата система на Молдова с пазарен дял от близо 20,50%. По отношение на операции с банкови карти, MICB е безспорен лидер.

Качеството на кредитния портфейл е много добро, като просрочените и необслужваните кредити следват низходяща тенденция в условията на световна икономическа криза породена от COVID-19.

Банката успява да реализира заложените в началото на годината цели и резултати отчитайки много добро управление.

КЛЮЧОВИ РЕЗУЛТАТИ НА MOLDINDCONBANK МОЛДОВА