Награда от Българска фондова борса

15 ян. 2024

„Доверие – обединен холдинг“ АД е най-ликвидният емитент на сегмент Standard на Основния пазар на Българска фондова борса за 2023 година. Грамотата за първото място в категорията беше връчена на изпълнителния директор на дружеството Александър Христов по време на XXIII-те традиционни годишни награди на БФБ, проведени на 15.01.2024 г.

Източник: www.bse-sofia.bg

На церемонията в общо 14 категории бяха отличени инвестиционните посредници и компаниите, постигнали най-високи резултати през годината. Наградите бяха връчени от председателя и заместник-председателя на Комисията за финансов надзор г-н Бойко Атанасов и   г-жа Мария Филипова, изпълнителния директор на БФБ доц. д-р Маню Моравенов и заместник-председателя на СД на БФБ и изпълнителен директор на Централен депозитар г-н Васил Големански.

На събитието беше направен обзор на дейността на регулирания пазар за изминалите 12 месеца, като акцентът беше поставен върху растежа – както на основния индекс SOFIX (27%), така и на дивидентната доходност на компаниите в него (7% при 4.5% за 2022 г.). Гост-лектор на събитието беше Лазар Радков, основател на кампанията „Капачки за бъдеще“, който разказа за първите стъпки и развитието на доброволческата инициатива, както и за каузите, които ще подкрепят през новата година.