На 22.03.2019 г. приключи сетълментът на сделката за придобиването на 3 173 751 броя акции или 63,8865% от капитала на B.C. Moldindconbank S.A.

от 22 мар. 2019Новини0 коментари

На 22.03.2019 г. приключи сетълмeнтът на сделката, сключена от дъщерното дружество на „Доверие – обединен холдинг” АД, „Доверие – инвест“ ЕАД, ЕИК 205426924, с предмет придобиването на 3 173 751 броя акции или 63,8865% от капитала на B.C. Moldindconbank S.A. – банка, регистрирана и действаща в Република Молдова.

B.C. Moldindconbank S.A. е една от водещите банкови институции на молдовския пазар. Към 31.12.2018 г. активите на банката са в приблизителен размер 1 667 590 000 лева. Амбициите на ръководствата на „Доверие – обединен холдинг” АД и „Доверие – инвест“ ЕАД са свързани с развитието и модернизирането на банката и затвърждаване на нейните отлични пазарни позиции.