Нов член на Надзорния съвет на „Доверие – обединен холдинг“ АД

13 юли 2022

Уведомяваме Ви за промяна в състава на Надзорния съвет на „Доверие – обединен холдинг“ АД, вписана в Търговския регистър под № 20220712162127 от 12.07.2022 г., а именно:

Съгласно решение на общото събрание на акционерите на „Доверие – обединен холдинг“ АД от 30.06.2022 г. за нов член на Надзорния съвет на дружеството беше избран г-н Христо Георгиев Христов, а мандатът на Надзорния съвет беше подновен за нов 5-годишен срок.

Уведомление