Одобрен нов Надзорен съвет на B.C. Moldindconbank S.A.

от 4 дек. 2019Новини0 коментари

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява, че на 29.11.2019 г. беше одобрен новият Надзорен съвет на B.C. Moldindconbank S.A. „Доверие – инвест“ ЕАД – дъщерно дружество на „Доверие – обединен холдинг“ АД, притежава 77,63% от капитала на B.C. Moldindconbank S.A.

Уведомление