Печалбата на B.C. Moldindconbank S.A. достигна близо 30 млн. лева

2 сеп. 2021

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че към месец Юли 2021 г. дъщерното дружество  B.C. Moldindconbank S.A.  реализира ръст на нетната печалба от 41,3% спрямо година по-рано до близо 30 млн. лева.

Приходите от дейността нарастват с 17,3% на годишна база, като са в размер на 70,5 млн. лева.

Активите на банката са 2 112 млн. лева. Депозитната база достига 1 620 млн. лева. Банката продължава да е водеща в банковата система на Молдова с пазарен дял от над 20%, което и затвърждава втората позиция.

Банката изпраща още един месец с много добри резултати и продължава да оправдава инвестицията на „Доверие – обединен холдинг“ АД.

КЛЮЧОВИ РЕЗУЛТАТИ НА MOLDINDCONBANK МОЛДОВА