B.C. Moldindconbank S.A. с печалба от 66 млн. лева

14 окт. 2022

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че към месец Август 2022 г. дъщерното дружество  B.C. Moldindconbank S.A.  реализира печалба от 66 млн. лева, което е с 30 млн. лева повече в сравнение с година по – рано.

Приходите от дейността нарастват с 60% на годишна база, като са в размер на 133 млн. лева.

Активите на банката са 2 410 млн. лева. Депозитната база е  1 805 млн. лева. Пазарната позиция на банката остава непроменена, заемайки стабилно второ място  на банковия пазар в Р Молдова.