Подновяване на мандата на Управителния съвет на „Доверие – обединен холдинг“ АД

24 окт. 2022

Уведомяваме Ви за преизбирането на членовете на Управителния съвет на „Доверие – обединен холдинг“ АД за нов 5-годишен мандат, считано от датата на решението на Надзорния съвет на дружеството. Подновяването на мандата на Управителния съвет е вписано в Търговския регистър под № 20221021162324 от 21.10.2022 г.

Уведомление