Покана за извънредно общо събрание на акционерите на „Доверие – обединен холдинг” АД на 29.09.2020 г.

Управителният съвет на ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД, ЕИК 121575489, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Дианабад”, район „Изгрев”, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, офис сграда А, ет. 7, представлявано от АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ – изпълнителен директор, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква извънредно общо събрание на акционерите на ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД на 29.09.2020 г. от 11.00 часа в седалището на дружеството в гр. София, с място на провеждане: ул. Лъчезар Станчев № 5, Партер, Търговски Център Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център.

При липса на кворум за провеждането на заседание на общото събрание на първата обявена дата, то ще се проведе на 14.10.2020 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Второто заседание е законно, независимо от представения на него капитал.

СЪБИТИЯ