Покупка на акции от капитала на „Доверие – капитал” АД

от 19 февр. 2019Новини0 коментари

Уведомяваме Ви, че на 19.02.2019 г. „Доверие – обединен холдинг” АД, ЕИК 121575489, придоби 1 800 броя акции от капитала на „Доверие – капитал” АД, ЕИК 130362127, представляващи 22.50% от капитала на дружеството. След придобиването участието на група „Доверие” в капитала на „Доверие – капитал” АД АД е 100%.