Предоставен депозит от дъщерно дружество

29 ян. 2024

Уведомяваме Ви за предоставен депозит от „Индустриален холдинг – Доверие“ АД, ЕИК: 121683066 – дъщерно дружество на „Доверие – обединен холдинг“ АД.

Уведомление