Проведено ИОСА на „Доверие – обединен холдинг“ АД

2 ное. 2023

На 2 ноември 2023 г. в гр. София се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „Доверие – обединен холдинг“ АД, към което беше отбелязан значителен инвеститорски интерес. Уведомяваме Ви за решенията, приети на заседанието на общото събрание.

Уведомление