Проведено ИОСА на „Доверие – обединен холдинг“ АД

от 15 ян. 2021Новини0 коментари

На 15.01.2021 г. се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „Доверие – обединен холдинг“ АД, към което беше отбелязан значителен инвеститорски интерес. За пръв път в историята на холдинга на събранието беше представен над 50% от акционерния капитал. Беше взето решение за изменение на устава на дружеството, което овластява Управителния съвет да увеличава капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД до 100 млн. лв. за период до 5 години от вписване на изменението.

Уведомление