Проведено общо събрание на акционерите на „Доверие – обединен холдинг“ АД

27 юни 2024

На 27 юни 2024 г. в гр. София се проведе редовно общо събрание на акционерите на „Доверие – обединен холдинг“ АД. Уведомяваме Ви за решенията, приети на заседанието на общото събрание.

Уведомление за приети от РОСА решения
Презентация – „Доверие – обединен холдинг“ АД