Проведено първо общо събрание на облигационерите на „Доверие – обединен холдинг“ АД

26 апр. 2024

Уведомяваме Ви, че на 25 април 2024 г. от 11:00 ч. в гр. София се проведе първото общо събрание на облигационерите от емисия конвертируеми облигации с ISIN код: BG2100033237, издадена от „Доверие – обединен холдинг“ АД. Представяме на Вашето внимание протокола от заседанието на общото събрание.

Протокол от първото общо събрание на облигационерите