Редовно общо събрание на акционерите на BC Moldindconbank S.A.

29 май 2024

Уведомяваме Ви, че на 29.05.2024 г. бе обявен дневният ред на редовното общо събрание на акционерите на BC Moldindconbank S.A., насрочено за 28.06.2024 г.

Уведомление