Решение на Управителния съвет за увеличаване на капитала

от 9 мар. 2021Новини0 коментари

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява, че на свое заседание от 09.03.2021 г. Управителният съвет на дружеството взе решение за увеличаване на капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК.

Протокол на УС за увеличаване на капитала

Уведомление