Решения на общото събрание на акционерите на BC Moldindconbank S.A.

20 юни 2022

Информираме Ви, че „Доверие – инвест“ ЕАД бе официално уведомено за резултатите от проведеното на 15.06.2022 г. редовно общо събрание на акционерите на BC “Moldindconbank“ S.A.

Уведомление – решения на ОСА на BC „Moldindconbank“ S.A.