Уведомление от Венцислав Стоев по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

22 фев. 2024

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от Венцислав Стоев по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за записване на конвертируеми облигации.

Уведомление