Уведомление от „Доверие – обединен холдинг“ АД съгласно чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК

4 сеп. 2023

На основание чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК „Доверие – обединен холдинг“ АД представя информация за сключена сделка по чл. 114, ал. 2 и 3 от ЗППЦК.

Уведомление