Уведомление от „Телсо“ АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

8 сеп. 2023

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от „Телсо“ АД по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за сделка от 07.09.2023 г.

Уведомление