Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

от 6 мар. 2019Новини0 коментари

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Телекомплект“ АД за придобиване на 50 броя акции от капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД, цена 2.6800 BGN. Дата на сделката 05.03.2019 г. Място на сключване на сделката – „БФБ – София“ АД.