Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014.

от 27 юни 2019Новини0 коментари

Постъпило уведомление по чл. 3, ал.1, т. 26, б. „г“ на Регламент  ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД  за сключване на сделки с акции от капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД както следва:

Обобщена информация: придобиване на 2955 броя акции от капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД, цена 2.96 BGN.  Дата на сделката 26.06.2019 г.

Място на сключване на сделката – „БФБ – София“ АД.